نه تا از بهترین ابزارهای وایرفرم در رابط و تجربه کاربری

وایرفرم چیست؟

وایرفرم یک ابزار بصری است، کارآن ایجاد ارتباط میان ساختار محصول و عملکرد آن است. همانطور که طراحان معماری از یک نرم افزار طراحی تکنیکی برای طراحی تمامی جزییات یک ساختمان و نشان دادن عملکرد آن، مثل باز و بسته کردن درها و راهنمایی جزییات ساختمان استفاده می کنند، وایرفرم هم در واقع برای نشان دادن طرح یک محصول می باشد. به زبان ساده تر وایرفرم برای مشخص کردن جهت یابی می باشد و درباره کدام عنصر باید در کدام صفحه نشان داده شود بررسی می شود. به عنوان مثال کدام دکمه، منو و یا زیرمنو در کدام صفحه نشان داده شود

به چه علت ما به ابزارهای وایرفرم نیاز داریم؟

یک وایرفرم، خیلی ساده می تواند بصورت اتود دستی طراحی شود و در واقع این اولین مرحله برای ساخت یک وایرفرم می باشد. اما هر وقت محصول تان توسعه یافت دیگر برای کدنویسی، جهت یابی و ایجاد رابط کاربری نمی توانید این مراحل را بصورت اتود دستی انجام بدهید و اینجاست که شما به یک ابزار جهت طراحی وایرفرم نیاز دارید

چطور یک ابزار وایرفرم درست انتخاب کنیم؟

همانطور که می دانید برای یک رابطه سالم و متعهد انسانی هر دو نفر باید همدیگر را خوب بشناسند که متوجه بشوند هر دوی آنها به چه چیزهایی نیاز دارند و همین روش هم برای پیدا کردن یک ابزار طراحی وایرفرم صدق می کند. برای اینکه بدانید کدام ابزار طراحی وایرفرم مناسب و درست را انتخاب کنید با پرسیدن این سوالات از خودتان شروع کنید؟

آیا بدنبال یک ابزار طراحی میگردین که بتوانید با آن یک وایرفرم وفادار و دوستانه بسازید؟

آیا شما تمایل دارید که تیم تان یا مشتری بتوانند در پروژه با شما همکاری داشته باشند؟

بودجه شما چقدر است؟

آیا شما برنامه ای برای ساختن نمونه های اولیه تعامل تان دارید؟

 آیا قصد استفاده از کیت شخصی خودتان را دارید یا از همان کیت ابزار وایرفرم استفاده می کنید؟

شما چطور قصد دارید که خروجی کارتان را به توسعه دهنده انتقال دهید؟

نه تا از بهترین ابزارهای طراحی وایرفرم؟

Sketch

Adobe XD

Axure RP

Figma

Marrel

UX Pin

Moqups

Mockplus

Balsamiq Wireframe

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *